lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2020 m.:

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos  –   147,3 tūkst. Eur (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 151,0 tūkst. Eur (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifas (patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2005 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. TS-492) – 0,028 Eur/m2 (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius – 14.   

Nuostolis per 2020 m. sudarė 3,8 tūkst. Eur (be PVM).

Klientų skola – 39,4 tūkst. Eur.

2020 metais atlikti darbai:

– nuolatinė techninė priežiūra pagal Šilumos teikimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus;

– papildomi darbai:

siurblių keitimas  – 6 vnt.;

elektroninių valdiklių remontas ir keitimas – 3 vnt.

Visagino savivaldybė yra vienintelė UAB „Visagino būstas“ akcininkė. Už 2020 metus akcininkei dividendai nebuvo išmokėti.

Per 2020 metus UAB „Visagino būstas“ valdybos nariams darbo užmokestis nebuvo mokamas.

Vidutinis UAB „Visagino būstas“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio dydis per 2020 metus buvo 1662,00 Eur.

Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)