lt | ru
Meniu Uždaryti

Duomenys teikiami už 2023 m.

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos  – 364,4 tūkst. Eur (be PVM);

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sąnaudos – 285,3 tūkst. Eur (be PVM);

Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalus tarifas patvirtintas Visagino savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. TS-236. Informacija apie namų tarifus paskelbta svetainėje;

šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros skyriaus darbuotojų skaičius – 14.      

2023 metais atlikti darbai:

– nuolatinės techninės priežiūros darbai, vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

– papildomi darbai:

siurblių keitimas  – 12 vnt.;

elektroninių valdiklių remontas ir keitimas – 7 vnt.;

šilumos punktų servo pavarų remontas – 4 vnt.  

šilumos punktų šilumokaičių keitimas – 5 vnt.

Visagino savivaldybė yra vienintelė UAB „Visagino būstas“ akcininkė. Už 2023 metus akcininkei dividendai nebuvo išmokėti.

Per 2023 metus UAB „Visagino būstas“ valdybos nariams buvo išmokėti 5215,00 Eur darbo užmokesčio.

Vidutinis UAB „Visagino būstas“ vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio dydis per 2023 metus buvo 2012,00 Eur.

Pastaba. Informacija apie papildomų darbų atlikimą buvo nuolat skelbiama interneto svetainėje.

(Informacija teikiama pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-12-06 įsakymo Nr. 1-253 reikalavimus)