lt | ru
Meniu Uždaryti

Informacija

2021 m. rugsėjo 22, 23 d. vyko Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto narių susitikimas su UAB „Visagino būstas“ atstovais.

Susitikimų metu UAB „Visagino būstas“ direktorius pateikė informaciją apie šiuo metu įmonėje susidariusią padėtį, problemas, iššūkius, su kuriais įmonei tenka susidurti pastaruoju metu. Vyko diskusija, buvo išsakytos nuomonės, pageidavimai, lūkesčiai. Buvo kalbėta ir apie įmonės perspektyvas bei prognozes artimiausiam laikotarpiui.

UAB „Visagino būstas“ išgyvena ne pačius geriausius laikus. Yra daugybė aplinkybių, nepriklausančių nuo įmonės vadovybės priimamų sprendimų – tai ir besikeičianti įstatyminė bazė, Visagino savivaldybės tarybos priimami sprendimai, situacija, susijusi su koronavirusu (COVID-19) ir pan.

UAB „Visagino būstas“ veikla apima kelias sritis. Šios sritys yra skirtingų veiklos pobūdžių. Visos veiklos sritys reikalauja aukštos darbuotojų kvalifikacijos ir specializuotų žinių bei įgūdžių.

UAB „Visagino būstas“ veikla priklauso nuo Visagino savivaldybės tarybos ir butų ir kitų patalpų savininkų priimamų sprendimų. Visagino savivaldybės taryba tvirtina UAB „Visagino būstas“ tarifus, namų butų ir kitų patalpų savininkai pritaria arba nepritaria siūlomiems remonto darbams. Susitikimo metu buvo pabrėžta, kad kai kurie tarifai nesikeitė nuo 2005 metų, nors per tą laiką kelis kartus kilo darbo užmokestis, brango elektra, kuras, medžiagų ir darbo įrankių kainos. Išgyventi iš prieš 15 metų tvirtinto tarifo galima tik vienu atveju – mažinant darbuotojų skaičių. Darbuotojų skaičiaus mažinimas turės įtakos teikiamų paslaugų atlikimo terminui. Darbai bus atlikti, tik jų atlikimo terminas nusitęs vėlesniam laikui.

Ypač prasta situacija šiuo metu susiklostė su avarinės tarnybos išlaikymu. Panaikinus avarinės tarnybos tarifą, ženkliai sumažėjo iškvietimų skaičius. Per 2021 metų pirmąjį ketvirtį iškvietimų skaičius sumažėjo kone 10 kartų. Avarinių situacijų nesumažėjo. Tai įrodo draudimo kompanijų užklausimų skaičius dėl draudiminių įvykių butuose. Butų savininkai kreipiasi į draudimo kompanijas dėl kompensacijų, draudimo kompanijos – į UAB „Visagino būstas“, o pastaroji neturi jokios informacijos apie įvykusias avarijas.

Direktorius Vytautas Šlaustas kalbėjo apie UAB „Visagino būstas“ parengtus variantus dėl avarinės tarnybos darbo. Viso jų yra 4. Visi šie variantai buvo pristatyti įmonės valdybai. Valdyba nutarė teikti juos Visagino savivaldybės tarybai. Nuo Tarybos priklausys, bus patvirtintas tarifas ar ne.

Susitikimų metu buvo kalbama ir apie šilumos punktų priežiūros tarifą, kuris galioja nuo 2005 metų, ir apie atliekų išvežimą bei paviršinių nuotekų tinklų tvarkymą.

Visagino savivaldybės tarybos Miesto plėtros ir vietinio ūkio komiteto nariai teikė klausimus, išsakė nuomones, siūlė problemų sprendimo variantus. Buvo kalbėta, kad panašūs susitikimai turėtų vykti bent kartą per pusmetį, nes problemas reikia spręsti neatidėliotinai ir laiku.