lt | ru
Meniu Uždaryti

Informacija

Technologijoms sparčiai judant į priekį, privalome nuolat skatinti save tobulėti. Gyvenimas nestovi vietoje – viskas keliasi į elektroninę erdvę.

Šiuo metu UAB „Visagino būstas“ vykdo klientų aptarnavimo sistemos programavimo ir įdiegimo darbus.

Programa leis gy­ven­to­jams neišeinant iš namų pa­teik­ti klau­si­mus, tvarkyti savo sąskaitas ir mokėjimus, gauti sąskaitas ir atsiskaityti už suteiktas paslaugas, registruoti gedimus, pateikti prašymus, gauti technines sąlygas, pasirašyti sutartis, užsisakyti papildomas paslaugas ir gauti informaciją apie planuojamus darbus, balsuoti priimant sprendimus.

Visa tai leis taupyti gyventojų laiką, saugoti jų sveikatą, jau nekalbant apie popieriaus naudojimo mažinimą.

Programos es­mė – di­din­ti Visagino gy­ven­to­jų pa­si­ten­ki­ni­mą tei­kia­mo­mis vie­šo­sio­mis pa­slau­go­mis ir as­me­nų ap­tar­na­vi­mo ko­ky­be.