lt | ru
Meniu Uždaryti

Informacija dėl balsavimo raštu

Informuojame, kad 2024 m. kovo mėnesį bus vykdomas balsavimas raštu dėl daugiabučių gyvenamųjų namų atnaujinimo (modernizavimo). Balsavimas raštu bus vykdomas: 

Draugystės g. 20; Energetikų g. 8, 48, 50, 54, 66, 70; Parko g. 2, 12, 15, 25; Partizanų g. 3, 4, 7, 8, 12; Sedulinos al. 23; Taikos pr. 72 B; Veteranų g. 17.

Nurodytų gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkus prašome aktyviai dalyvauti balsavime. Primename, kad vykstant svarstymams ir gyventojams priimant sprendimą dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), aktualu žinoti, kokiais atvejais gyventojai gali gauti kompensacijas, o kokiais – jas prarasti.

Gera žinia, kad bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją atnaujinamame (modernizuojamame) bute pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti, šildymo ir nešildymo sezono metu apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį.

Taip pat svarbu žinoti, kad jeigu daugiabučio namo buto savininkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gauna, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisakė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ir dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgyvendinti, nuo kito mėnesio, už kurį skiriama būsto šildymo kompensacija, jo bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis mažinama 50 procentų, o nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kompensacija neskiriama, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezonus nuo šių aplinkybių atsiradimo.

Nuostatos apie kredito ir palūkanų apmokėjimą bei kompensacijų dydžio mažinimą atsisakiusiems dalyvauti modernizacijos projektuose yra numatytos Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 str. 5 d. ir 21 str. 12 d.