Meniu Uždaryti

INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO PRIETAISŲ ATSTATYMO

UAB „Visagino būstas“, vadovaudamasi Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, vykdo gyvenamųjų namų šildymo prietaisų apžiūrą. Apžiūros tikslas – nustatyti šildymo prietaisų atitikimą projekto reikalavimams.
Jeigu po buto šildymo prietaisų apžiūros nustatoma, kad šildymo prietaisai neatitinka projekto, vartotojas privalo vykdyti Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 9 sk. 133.10 p. reikalavimus, kur  nurodyta, kad vartotojas privalo „Valdytojo arba pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo nurodytais terminais savo lėšomis atstatyti statinio projekte (ar jo dalyje) nustatytą šildymo prietaisų galią bute ar kitose patalpose nepriklausomai nuo to, kada ir kaip padaryti nukrypimai“ (Nr. 1-265, 2011-10-27, Žin., 2011, Nr. 130-6182 (2011-10-29)).