lt | ru
Meniu Uždaryti

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

Šių metų liepos 23 d. Europos sąjungos ministrų taryba priėmė galutinius sprendimus:
• dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d.
• Reglamento Nr. 2866/98 pakeitimą, kuriuo nustatomas neatšaukiamas lito ir euro perskaičiavimo kursas – 3,45280 lito už 1 eurą.
• Reglamento Nr. 974/98 pakeitimą, kuriuo panaikinama išlyga dėl Lietuvos nedalyvavimo Ekonominėje ir pinigų sąjungoje.
Iki šių metų gruodžio 31 d. visi mokesčiai skaičiuojami litais, nuo 2015 m. sausio 1 d. visi mokesčiai bus skaičiuojami eurais.