lt | ru
Meniu Uždaryti

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

UAB „Visagino būstas“ informuoja, kad vykdant LR Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatų patvirtinimo“ 4.5 p, parengti namų ūkiniai-finansiniai planai, kurie (remiantis nurodyto nutarimo 14.4 p.) bus įdėti į pašto dėžutes arba nusiųsti elektroniniu paštu tiems, kas yra įsiregistravęs bendrovės elektroninėje aptarnavimo sistemoje.
Prašome per 10 dienų (po planų gavimo) teikti bendrovei pastabas, pasiūlymus, pageidavimus, pagal kuriuos planai bus tikslinami. Jei pasiūlymų nebus gauta, planai nebus keičiami. Jie bus patvirtinti bendrovės direktoriaus įsakymu ir paskelbti įmonės tinklapyje.