lt | ru
Meniu Uždaryti

Kosmoso g. 30 butų ir kitų patalpų savininkų dėmesiui!

UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo objektų administratorius, 2023 m. lapkričio 8 d. 17.00 val. kviečia dalyvauti daugiabučio namo Kosmoso g. 30, Visaginas, atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešajame aptarime.

Viešojo aptarimo metu investicijų plano rengėjas supažindins su rengiamu investicijų planu, siūlomomis įgyvendinti atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis. Bus pateikti atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiavimai, kainos, aptartos atskiros plano dalys. Bus tariamasi, kokias priemones įtraukti į galutinį namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planą.

Susitikimas vyks Visagino savivaldybės didžiojoje posėdžių salėje, Parko g. 14, Visaginas.

Kviečiame aktyviai dalyvauti.