lt | ru
Meniu Uždaryti

KREIPIMASIS

Daugiabučių namų administravimas – butų ir kitų patalpų bendrosios dalinės nuosavybės paprastasis administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal paskirtį užtikrinti.

Daugiabučių namų administratorius skiriamas tuomet, jei namų butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigė bendrijos ar nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties.

UAB „Visagino būstas“, veikianti kaip daugiabučių namų administratorė, siūlo namų savininkams sudaryti jungtinės veiklos sutartis.

Namų bendrijos kūrimas trunka ilgai, todėl norime pakviesti namų savininkus sudaryti jungtinės veiklos sutartis bendram tikslui – spręsti daugiabučių namų priežiūros problemas, dalintis informacija ir dalyvauti namo priežiūroje. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis turi būti rašytinės formos (formą rasite čia). Jungtinės sutarties pagrindu namo butų ir kitų patalpų savininkai gali patys valdyti namo bendrojo naudojimo objektus. Rekomenduojama jungtinės veiklos sutartimi įgalioti vieną asmenį veikti visų savininkų vardu. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas nenustato jungtinės veiklos sutarties galiojimo termino, tačiau tuo atveju, kai šia sutartimi įgaliojamas vienas asmuo veikti visų savininkų vardu, turėtų būti nustatytas sutarties galiojimo laikas.

Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nenori sudaryti tokias sutartis, prašome išrinkti kiekvieno namo butų ir kitų patalpų savininkų atstovą, kuris atstovaus gyventojams sudarant remonto planus, organizuojant remonto darbus, dalyvaus remonto darbų vykdymo procesuose, pasirašys atliktų darbų aktus.

Namo savininkų atstovo išrinkimo protokolo forma (rasite čia).
Kviečiame aktyviai dalyvauti savo namo priežiūroje!