lt | ru
Meniu Uždaryti

Avarijų likvidavimo darbai

Avarijų likvidavimo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės inžinerinėse sistemose darbų sąrašas.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. Daugiabučio gyvenamojo namo bendro naudojimo inžinerinės sistemos – vandentiekis (karšto ir šalto vandens vamzdynai), apšildymo sistema, kanalizacijos tinklai, elektros energijos tinklai.

2. Vandentiekis – inžinerinių sistemų kompleksas vandeniui tiekti, aprūpinantis vartotojus vandeniu.

3. Vandens vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, aprūpinamas vandeniu iš vandentiekio ir suleidžiantis nuotekas į nuotakyną.

4. Namo kanalizacijos tinklai – vandens vartotojų namuose esanti sistema buitinėms nuotekoms tekinti iš pastato į kiemo nuotakyną ar kitokį nuotekų priimtuvą.

5. Namo šilumos įrenginys – techninių priemonių kompleksas, skirtas šilumai ir karštam vandeniui transformuoti ir transportuoti į butų ir kitų patalpų šildymo ir karšto vandens įrenginius.

6. Elektros įrenginys – techninė konstrukcija, skirta elektros energijai perduoti, transformuoti, skirstyti, vartoti.

7. Elektros instaliacija – laidų ir kabelių bei jų tvirtinimo elementų, laikančių apsauginių konstrukcijų ir detalių visuma.

II. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS INŽINERINĖSE SISTEMOSE DARBŲ SĄRAŠAS

8. Avarijų likvidavimas namų šalto vandens tinkluose.

9. Avarijų likvidavimas namų karšto vandens tinkluose.

10. Avarijų likvidavimas namų šilumos įrenginiuose.

11. Avarijų likvidavimas namų kanalizacijos sistemose.

12. Avarijų likvidavimas elektros įrenginiuose, elektros instaliacijose.

13. Namų kanalizacijos sistemų pravalymas.

14. Patalpų temperatūros parametrų matavimas.

15. Budėjimas, skambučių bei paraiškų priėmimas ir registravimas visą parą.

16. Užliejimo aktų surašymas nustatant užliejimo priežastį.