lt | ru
Meniu Uždaryti

Mokesčių skaičiavimas

Mokesčių skaičiavimas: kas, už ką ir kiek?

Administratorius mėnesio mokesčius skaičiuoja proporcingai bendrosios nuosavybės daliai (1 m2 bendrojo naudingo ploto).
1. Lifto eksploatacija
Mokestis už lifto techninę priežiūrą ir eksploatavimą apskaičiuojamas pagal UAB „Schindler liftas“ nustatytus įkainius. Namo 1 ir 2 aukštų patalpų savininkams mokesčiai už liftą neskaičiuojami.
Atkreipiame dėmesį, kad kartą per metus VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ atlieka privalomą liftų techninę patikrą, kurios kaina nėra įtraukta į lifto eksploatacijos mokestį, todėl už ją patalpų savininkai moka papildomai. Taip pat gyventojams papildomai paskirstomos lifto remonto išlaidos.
2. Komunalinių atliekų išvežimas
Mokestis už komunalinių atliekų išvežimą gyventojams skaičiuojamas pagal Visagino savivaldybės tarybos 2012-06-26 sprendimu Nr. TS-123 patvirtintą komunalinių atliekų tvarkymo įkainio (tarifo) nustatymo metodiką.
3. Bendroji elektros energija
Bendroji elektros energija – elektros energija, kuri naudojama namo patalpų savininkų bendrosioms reikmėms: laiptinių, rūsių, palėpių patalpų apšvietimui, šilumos punktų įrengimų, siurblių ir kitų namo inžinerinių įrengimų darbui. Įvadinio namo bendrosios elektros energijos skaitiklio rodmenų pagrindu (pagal galiojančią AB „Lesto“ kainą) bendrosioms reikmėms suvartota elektros energija yra paskirstoma pastato patalpų savininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingam plotui. Išlaidas, susijusias su elektros energijos paskirstymu, apmoka namo butų ir kitų patalpų savininkai (Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 127 p.).
4. Tikslinės įmokos
Tikslinės įmokos renkamos už namo bendrojo naudojimo objektų remonto ar kitokio tvarkymo darbus, kurie nenumatyti teisės aktais patvirtintame daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatacijos) darbų sąraše, tačiau yra būtini gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų naudojimo ir priežiūros privalomiesiems reikalavimams įgyvendinti. Šių darbų kaina apskaičiuojama pagal faktinę sąmatinę darbų atlikimo vertę arba pagal šių darbų vertę, nustatytą perkant juos konkurso ar kainų apklausos būdu.
5. Laiptinių valymas
Šių paslaugų kaina yra apskaičiuojama vadovaujantis faktine sąmatine verte, pagal Visagino savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius ir nustatytus darbų atlikimo grafikus arba pagal vertę, nustatytą perkant šią paslaugą konkurso ar kainų apklausos būdu.
6. Bendrosios nuosavybės administravimas
Mokestis skaičiuojamas vadovaujantis privalomųjų darbų sąrašu, pagal Visagino savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. TS-472 patvirtintą metodiką, atsižvelgiant į administravimo funkcijas, kurios numatytos butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatuose, ir vadovaujantis privalomaisiais gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“.
7. Eksploatavimas (techninė priežiūra)
Eksploatavimas (techninė priežiūra) – kasdieninė namo techninė priežiūra, atliekant smulkius remonto darbus bei siekiant užtikrinti namo naudojimą pagal paskirtį, saugų ir stabilų inžinerinės įrangos funkcionavimą. Mokestis skaičiuojamas pagal Visagino savivaldybės tarybos 2005-07-28 sprendimu Nr. TS-473 patvirtintą metodiką.
8. Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra
Paslaugos kaina skaičiuojama pagal Visagino savivaldybės tarybos 2005-09-29 sprendimu Nr. TS-492 patvirtintą įkainį – 0,097 Lt/m2 (be PVM).