lt | ru
Meniu Uždaryti

Daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valymo kainos

Savivaldybės kontroliuojamos UAB „Visagino būstas“ daugiabučių namų bendro naudojimo objektų valymo kainos nustatymo metodika.

I. BENDROJI DALIS

1. Metodikos tikslas – nustatyti UAB “Visagino būstas” bendro naudojimo patalpų valymo gyvenamuosiuose namuose kainų skaičiavimo principus.

2. Bendro naudojimo patalpų gyvenamuosiuose namuose valymo darbus Visagino mieste atlieka gyvenamuosius namus eksploatuojanti organizacija, už tai imdama tam tikrą mokestį. Bendro naudojimo vietas (laiptines, šiukšlių vamzdžius) gali valyti ir patys gyventojai, susitarę tarpusavyje ir apie tai raštu pranešę eksploatuojančiai organizacijai. Šiuo atveju mokestis neimamas.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, įmonė apskaičiuoja bendro naudojimo patalpų valymo mokestį kiekvienam gyvenamajam namui ir paskirsto jį to namo savininkams (nuomininkams) proporcingai butų bendrojo naudingojo ploto dydžiui.

4. Kiekvieno gyvenamojo namo bendro naudojimo patalpų valymo mokestis skaičiuojamas taip:
1 kv. m laiptinių valomo ploto, 1 kv. m įėjimo į namą laiptelių ploto, 1 šiukšliavamzdžio ir 1 lifto valymo darbų kainos dauginamos iš to namo laiptinių valomo ploto įėjimo į namą laiptelių ploto, šiukšliavamzdžių ir liftų kiekio.

5. Bendro naudojimo patalpų valymo gyvenamuosiuose namuose darbų kainos nustatomos pagal atliekamų darbų nomenklatūrą ir periodiškumą, aptarnavimo normas ir darbų atlikimo išlaidų sudėtį.

II. DARBO SUDĖTIS IR PERIODIŠKUMAS

6. Daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymas:
6.1. Darbų sudėtis:
Laiptų aikštelių ir laiptų drėgnas valymas, plovimas, drėgnas sienų, durų, palangių, langų aptvėrimų, turėklų, palėpių laiptų, pašto dėžučių valymas. Langų stiklų, durų, sienų plovimas, dulkių bei voratinklių nuvalymas nuo lubų, sienų. Drėgnas vietų prie liftų, balkonų durų valymas ir balkonų aikštelių šlavimas bei plovimas.
6.2. Darbų periodiškumas:

Darbų pavadinimas Periodiškumas
Laiptų aikštelių ir maršų drėgnas valymas 5 kartus per savaitę
Laiptų aikštelių ir maršų plovimas 2 kartus per mėnesį
Langų plovimas 2 kartus per metus
Drėgnas valymas:
sienų 2 kartus per metus
durų 2 kartus per metus
palangių 5 kartus per savaitę
langų aptvėrimų 1 kartą per savaitę
turėklų 1 kartą per savaitę
šildymo prietaisų (radiatorių) 1 kartą per savaitę
pašto dėžučių 1 kartą per mėnesį
Dulkių valymas nuo lubų 2 kartus per metus
Voratinklių nuvalymas nuo sienų, lubų 1 kartą per mėnesį bei pagal būtinybę

7. Daugiabučių gyvenamųjų namų šiukšlių šalintuvų tvarkymas:
7.1. Darbų sudėtis:
Smulkių gedimų bei užsikimšimų pašalinimas. Šiukšlių surinkimas į konteinerį iš kameros ir aikštelės prie jos. Šiukšlių sustūmimas iš bunkerio į konteinerį. Bunkerio valymas šepečiu su plovimo priemonėmis ir plovimas vandeniu. Kameros ir aikštelės prie jos šlavimas. Šiukšlių surinkimas nuo grindų, sienų, langų, durų. Jų valymas, plovimas, dezinfekavimas. Šiukšlių šalintuvo vožtuvų sausas valymas grandikliu. Vožtuvų plovimas naudojant plovimo ir dezinfekavimo priemones. Laiptų aikštelių, patalpų aplink šiukšlių šalintuvo vožtuvą 1-2 m2 atstumu šlavimas ir plovimas.
Prie papildomų funkcijų priskiriama gyventojų buitinių atliekų (seni baldai, medžio, popieriaus bei kt. įpakavimai ir pan.), paliktų aikštelėje prie šiukšlių surinkimo kameros, sandėliavimas išvežimui.
7.2. Darbų periodiškumas:

Eil. Darbų pavadinimas Periodiškumas
1. Šiukšlių šalintuvo profilaktinė apžiūra 5 kartus per savaitę
2. Šiukšlių šalinimas iš šiukšlių surinkimo kameros 5 kartus per savaitę
3. Bunkerio valymas 5 kartus per savaitę
4. Šiukšlių šalintuvo vožtuvo valymas:
sausas 5 kartus per savaitę
plovimas Vasarą 2 kartus per savaitę
Žiemą 1 kartą per savaitę
5. Šiukšlių surinkimo kameros valymas:
sausas 5 kartus per savaitę
plovimas 1 kartą per savaitę
6. Laiptų aikštelės aplink šalintuvą valymas:
sausas 5 kartus per savaitę
plovimas Vasarą 2 kartus per savaitę
Žiemą 1 kartą per savaitę
7. Šiukšlių šalintuvo dezinfekavimas Vasaros laikotarpiu 1 kartą per savaitę

8. Daugiabučių gyvenamųjų namų liftų valymas: grindų šlavimas ir šiukšlių surinkimas. Drėgnas lubų, sienų, durų, grindų bei šachtų durų valymas, periodiškai keičiant muilo tirpalą arba vandenį, sausas nušluostymas.

9. Daugiabučių gyvenamųjų namų įėjimo į laiptinę laiptų valymas (5 kartus per savaitę): laiptų šlavimas ir šiukšlių surinkimas, šiukšlių valymas po metalinėmis grotelėmis ant laiptų; sniego, ledo valymas (žiemos periodu).

10. Daugiabučių gyvenamųjų namų įėjimo į namo laiptinę laiptų valymas (5 kartus per savaitę): laiptų šlavimas ir šiukšlių surinkimas, šiukšlių valymas po metalinėmis grotelėmis ant laiptų; sniego, ledo valymas (žiemos periodu).

III. APTARNAVIMO NORMOS DARBO DIENAI

11. Laiptinių aikštelių ir laiptų (balkonų ) valymas:
11.1. 5-aukščiai gyvenamieji namai – 1100 m2 (5 kartus per savaitę);
11.2. 5-aukščiai gyvenamieji namai – 1800 m2 (3 kartus per savaitę) (balkonų valymas);
11.3. virš 5-ių aukštų gyvenamieji namai – 1200 m2 (5 kartus per savaitę);
11.4. virš 5-ių aukštų gyvenamieji namai – 2000 m2 (3 kartus per savaitę);
11.5. liftų valymas:
– Keleiviniai liftai – 35 vnt.
– Krovininiai liftai – 20 vnt.
11.6. įėjimo į namą laiptelių valymas 4500 kv. m.

12. Gyvenamųjų namų šiukšlių šalintuvų tvarkymas:

Namo tipas Šiukšlių vamzdžių kiekis Aptarnavimo norma (šiukšlių šalintuvų kiekis) Periodiškumas
5 4 8,1 5 kartus per savaitę
5 5 7,5 5 kartus per savaitę
6 4 6,9 5 kartus per savaitę
7 6 5,6 5 kartus per savaitę
8 5 6,3 5 kartus per savaitę
9 4 6,8 5 kartus per savaitę
9 5 6,3 5 kartus per savaitę
9 6 5,6 5 kartus per savaitę
9 7 5,0 5 kartus per savaitę
9 8 4,4 5 kartus per savaitę
10 5 6,3 5 kartus per savaitę
14 14 2,9 5 kartus per savaitę
12 10 3,1 5 kartus per savaitę