lt | ru
Meniu Uždaryti

Pasirengimas 2022-2023 m. šildymo sezonui

Šiuo metu UAB „Visagino būstas“ aptarnauja 244 šilumos punktus. Su UAB „Axioma servis“ buvo pasirašyta sutartis dėl serverio aptarnavimo ir operatyvaus defektų pašalinimo.

Atlikti visi numatyti planiniai darbai. Visiems aptarnaujamiems šilumos punktams surašyti parengties aktai ir perduoti šilumos tiekėjui.

 Atliktas pagrindinės įrangos patikrinimas ir 12 šilumos punktų valdymo blokų remontas, pakeisti du šildymo sistemų siurbliai. Tik už 1 valdymo bloko remontą namo gyventojams teko mokėti papildomai, 11-os valdymo blokų remontą atliko UAB „Visagino būstas“ specialistai pagal eksploatacijos tarifą.

Pradėtas šildymo sistemų parengimas šildymo sezonui.

Manome, kad miesto gyventojai puikiai supranta šiuo metu susiklosčiusią situaciją. Šilumos kainų kilimas lėmė karšto vandens tiekimo ir cirkuliacijos, o netrukus tai palies ir šildymo sistemos temperatūros parametrų sumažinimą nuo vidutinės (pagal Lietuvos higienos normas) iki apatinės leistinos ribos. Primename, kad rankšluosčių džiovintuvas yra ne tiek šildymo įrenginys, kiek vandens tiekimo sistemos dalis, temperatūros norma jam nėra nustatyta.

Atkreipiame dėmesį, kad sanitarinių normų užtikrinimas butuose priklauso ne tik nuo to, kiek šilumos tiekiama, bet ir nuo to, kaip šiluma saugoma. Jei butų langai kiauri, neužsidaro balkonų durys ir t. t., nebus įmanoma aprūpinti patalpos pakankamu šilumos kiekiu.

Ne paslaptis, kad nemažai šilumos prarandama per gyvenamųjų namų sienų plokštes, jų sandūras, senus medinius langus ir senas įėjimų į laiptines bei rūsius duris. Tokių namų gyventojai turėtų pasirūpinti ir priimti sprendimą dėl durų ir langų keitimo bendro naudojimo patalpose. Šiai dienai 80 procentų gyvenamųjų namų jau pakeistos įėjimo į laiptines durys (vien per šiuos metus pakeista 20 durų). Prastesnė situacija su laiptinių langų keitimu. Jų pakeista tik apie 30 procentų. Situaciją apsunkina šį sezoną gerokai išaugusios kainos. Nepaisant to, šiemet pakeisti 9 laiptinių langai, ateityje numatyta pakeisti dar 7.

Atliktas 3340 metrų sienų plokščių sandūrų remontas. Šie darbai tęsiami. Šiluma yra prarandama ir per sienų plokštes, neapšiltintas gyvenamųjų namų perdangas bei stogus. Idealus šilumos taupymo ir palaikymo sprendimas – gyvenamųjų namų renovacija.

Gerbiami butų savininkai, išvykdami iš namų, ypač šaltuoju metų laiku, uždarykite langus ir balkonų duris. Siekiant palengvinti šildymo paleidimo procesą gyvenamuosiuose namuose, išvykdami palikite butų ir sandėliukų raktus kaimynams ar giminaičiams.

Andrej Bogdanov, UAB „Visagino būstas“ vyresnysis inžinierius (atsakingas už šilumos ūkį)