Meniu Uždaryti

PASTATŲ APSAUGOS NUO ŽAIBOĮRENGIMO DARBAI

Žaibosauga – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, pastatų, įrengimų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui trenkus).
Pats pavojingiausias žaibo poveikis – tiesioginis žaibo smūgis, t. y. tiesioginis žaibo kanalo kontaktas su pastatais, įrengimais ir kitais objektais, esančiais žemės paviršiuje.

Kad objektai būtų apsaugoti nuo žaibo, įrengiami žaibolaidžiai, t. y., įrenginiai, priimantys žaibo smūgį ir nuvedantys jo srovę į žemę. Jie sudaryti iš atraminės dalies (atramos), žaibo priėmiklio (laidininko, tiesiogiai priimančio žaibo smūgį), įžeminimo laidininko (laidininko, perduodančio žaibo srovę į žemę) ir įžemintuvo (išskirstančio žaibo srovę žemėje).
Žaibolaidžiai apsaugo tam tikrą zoną. Saugos zona – tai erdvė, kurioje pastatas apsaugomas nuo tiesioginių žaibo smūgių.


Apsauga nuo žaibo – tai kompleksas priemonių, užtikrinančių žmonių, pastatų, įrengimų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui įtrenkus).

Efektyvus būdas apsisaugoti nuo žaibų keliamo pavojaus – įsirengti patikimą apsaugos nuo žaibo sistemą.

Gyvenamųjų namų statybos metu apsaugos nuo žaibo buvo įrengtos, tačiau laikui bėgant jos nusidėvėjo, prarado savo efektyvumą.

Gyvenamųjų namų apsauga nuo žaibo turi atitikti reglamentą STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“.

Siekdami užtikrinti tinkamą žmonių, pastatų, įrengimų, medžiagų saugumą nuo sprogimo, gaisro, sugriovimo po žaibo smūgio (žaibui trenkus) bei atitikimą keliamiems reikalavimams, atliksime gyvenamųjų namų apsaugos nuo žaibo įrengimą. Apie darbų vykdymą gyventojai bus informuoti papildomai skelbimais namų skelbimų lentose.