lt | ru
Meniu Uždaryti

PRAŠOME TEIKTI PASIŪLYMUS

UAB „Visagino būstas“ svetainės www.visaginobustas.lt rubrikoje „Namų administravimas“ paskelbti gyvenamųjų namų ilgalaikių remonto darbų planai.
Prašome susipažinti su planais ir teikti savo pasiūlymus.
Gyvenamųjų namų butų savininkams patvirtinus ilgalaikiame plane numatytus darbus, bus apskaičiuotas mėnesio kaupiamosios įmokos dydis, o lėšos bus kaupiamos visą laikotarpį, kuris nurodytas gyvenamojo namo 2017-2020 m. ilgalaikių remonto darbų plane.
Pasiūlymus dėl ilgalaikių remonto darbų plano prašome teikti iki 2017 m. balandžio 25 d.
Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis adresu Statybininkų g. 24, 200 kab., arba tel. (8 386) 71 292.