lt | ru
Meniu Uždaryti

Saulės elektrinių įrengimas daugiabučiuose

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal pažangos priemonės 2022-12 Nr. KK-AM-SED01

2.6. papunkčio veiklą „Saulės elektrinės daugiabučiams“.

Kvietimui numatytas finansavimas – 3000000.00 Eur.

Kvietimo data

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. gruodžio 9 d. 8.00 val. iki 2023 m. gruodžio 8 d. 24.00 val. arba kol pakaks skirtų lėšų paramai. Pasibaigus skirtoms lėšoms, kvietimas stabdomas.

Paramos gavėjai/pareiškėjai

Pareiškėju gali būti:

1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.

2. AEI bendrija arba Piliečių bendrija.

3. Daugiabučio namo savininkų bendrija.

4. Bendrojo naudojimo objektų administratorius.

5. Asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo paslaugas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų protokoliniu sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui.

6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas asmuo.

Finansuojamos priemonės

Saulės elektrinė ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado ir kurios galia neviršija 100 kW. Pareiškėjai atskiru susitarimu nusistato saulės elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų padalijimą gyventojams. Butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kW galios saulės elektrinę, tačiau kompensacinė išmoka bus skiriama tik už 10 kW galią.

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones išmokėtos lėšos 10 kW galios įrangai įrengti ar pagal priemonę kompensacinė išmoka išmokėta 10 kW galios įrangai įsigyti, tam pačiam butui ir kitų patalpų savininkui (pagal unikalų numerį) kompensacinė išmoka pagal priemonę daugiau neskiriama.

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones ar priemonę lėšos išmokėtos iki 10 kW įrangai įrengti, kompensacinė išmoka tam pačiam butui ar kitoms patalpoms (pagal unikalų numerį) gali būti skirta tik galiai (kW), kurios trūksta pasiekti 10 kW suminę galią.

Tinkamos finansuoti išlaidos

Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos – elektros energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės) gamybos įrenginių (saulės modulių ir įtampos keitiklių) įrengimas daugiabučiame gyvenamajame name.

Tinkamos projekto išlaidos turi būti padarytos nuo 2022–2025 m. Klimato kaitos programos investicijų plano įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2022 m. balandžio 20 d.

Subsidijos dydis

Kompensacinės išmokos dydis įsirengus pilną komplektą (saulės modulius ir įtampos keitiklį) yra 363,91 Eur už 1 kW be PVM saulės elektrinės įrengtosios galios (440,33 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM), o paramos dydis įsirengus tik saulės modulius yra 273,77 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios (331,26 Eur/kW su PVM, jeigu pareiškėjas nėra PVM mokėtojas arba pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi teisės susigrąžinti ar atskaityti PVM). Tinkamos finansuoti išlaidos apskaičiuojamos pagal Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimą (skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/saules-elektriniu-irengimo-namu-ukiuose-fiksuoto-ikainio-nustatymo-tyrimas).

Butų savininkus, norinčius sumažinti išlaidas, susijusias su bendrojo naudojimo vietomis (laiptinių apšvietimas, liftai, šilumos punktai), kviečiame pasinaudoti šiuo pasiūlymu.        

Kilus klausimų dėl saulės elektrinių įrengimo, prašome kreiptis į UAB „Visagino būstas“ techninės priežiūros ir eksploatacijos skyriaus vadovą Česlovą Mikšį adresu Statybininkų g. 24, 150 kab., tel. (8 386) 72 260 darbo metu.