lt | ru
Meniu Uždaryti

ŠILUMOKAIČIŲ PLOVIMAS

Inžinerinėse sistemose jų eksploatacijos metu kaupiasi kalkės, kiti organiniai junginiai, kurie nusėda ant vidinių vamzdynų sistemos, šilumokaičių paviršių. Susikaupusios nuosėdos sumažina vamzdžių skerspjūvį ir šilumos perdavimo efektyvumą. Tai, kaip patalpų temperatūros sumažinimo padarinys, įtakoja maksimalią sistemos galią ir šilumos suvartojimą. Kadangi nuovirų šilumos laidumas yra 40 kartų žemesnis nei metalo šilumos laidumas šildymo sistemose, 1 mm storio nuosėdos sumažina šilumos perdavimą apie 7 proc. Jeigu šis procesas nesustabdomas laiku, ventiliai ir kita šilumos punktų įranga sugenda.
Vadovaujantis Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašu, patvirtintu LR energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229, Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių, patvirtintų LR energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111, 264.5 p., šilumos punktų įrenginiai – šilumokaičiai – plaunami ne rečiau kaip kartą per ketverius metus.
Vykdant aukščiau minėtų taisyklių reikalavimus, 2014 metais buvo atliekami Visagino miesto I mikrorajono daugiabučių gyvenamųjų namų šilumokaičių plovimo darbai. Darbų kaina: šildymo sistemos šilumokaičio plovimas – 79,86 €; karšto vandens sistemos – 94,38 €. Vykdant šiuos darbus naudojama speciali įranga ir specialūs cheminiai reagentai. Už šilumokaičių plovimo darbų vykdymą atsakingas įmonės specialistas Andrej Bogdanov. Tel. pasiteirauti 8 650 76 707 darbo dienomis įmonės darbo laiku.
Šilumokaičių plovimo darbai tęsiami 2015 metais (pagal grafiką).