lt | ru
Meniu Uždaryti

Visagino miesto gyventojų dėmesiui!

Naujos gyvenamųjų namų atnaujinimo galimybės

Informuojame, kad Aplinkos ministerija paskelbė naują kvietimą teikti paraiškas rengti ir įgyvendinti naujus daugiabučių namų atnaujinimo projektus pagal Vyriausybės patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą. Kvietimas skelbiamas 200 mln. eurų investicijoms.
Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai, kurie norėtų dalyvauti Vyriausybės patvirtintoje programoje, turėtų kreiptis į projektų vadybininką (namų renovacija) su prašymu organizuoti susirinkimą, kurio metu būtų priimtas sprendimas (ne mažiau nei 55 proc. namo butų savininkų sutikimas) dėl namo atnaujinimo investicijų plano parengimo.
Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų patvirtintos paraiškos teikiamos Būsto energijos taupymo agentūrai iki 2020 m. sausio 31 d. (iki to laiko būtinai turi būti parengtas ir patvirtintas namo atnaujinimo investicijų planas).
Primename, kad šiuo metu pagal galiojančias kompensavimo sąlygas 30 proc. skiriama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms + 10 proc. šildymo sistemos atnaujinimui. Be to, valstybė pilnai dengia namo renovacijos projekto parengimo, statybos techninės priežiūros bei faktinio projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas ir kt., taip pat visiškai apmoka su namo renovacija susijusias išlaidas kompensacijas už šildymą gaunantiems gyventojams.
Papildoma informacija teikiama tel. 8 685 08 524.