Meniu Uždaryti

Darbo pasiūlymas

(skelbiama atranka)

Bendrovė                           UAB „Visagino būstas“

Darbuotojo pareigos        Techninės priežiūros skyriaus valdymo vadovas (atsakingas už darbų saugą)

 Vieta                                  Visaginas

Paskirtis   Koordinuoti ir tinkamai organizuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, paskirstant užduotis poskyriams ir darbuotojams bei kontroliuoti užduočių tinkamą ir savalaikį vykdymą, kontroliuoti, kad užduotys būtų vykdomos pagal bendrovės strateginius planus, kitus veiklos planus bei ūkio investicinius planus (daugiabučių namų bei pastatų administravimo bei atnaujinimo srityse).

Valdymo vadovo pareigybės tikslas             

Administruojant pastatus koordinuoti ir kontroliuoti techninės priežiūros skyriaus darbą, kurio veiklos rezultatas – Visagino miesto daugiabučių namų ir bendrovės atitikimas teisės aktų nustatytiems privalomiems reikalavimams, struktūrinių fondų investicijų sėkmingas panaudojimas įgyvendinant daugiabučių namų ir pastatų atnaujinimo projektus.

 

Reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) techninės srities išsilavinimą;

turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo patirtį;

žinoti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus, reglamentuojančius pareigybės funkcijų vykdymą;

turėti trečią valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją;

gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, priimti sprendimus;

gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą, rinktis darbo metodus, vertinti kitų darbą;

žinoti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos principus;

mokėti naudotis „Microsoft Office“ programomis, internetinėmis naršyklėmis bei bendrovės programomis.

Privalumas

Turėti kvalifikaciją patvirtinantį galiojantį statybos srities techninės priežiūros vadovo dokumentą.

Dokumentai dalyvauti atrankoje priimami iki 2019 m. liepos 11 d. 16.00 val. adresu Statybininkų g. 24, 211 kab., Visagine, arba siunčiami el. p. valda.svecova@visaginobustas.lt

Reikalaujamų dokumentų sąrašas:

  1. Gyvenimo aprašymas (CV).
  2. Dokumento, patvirtinančio išsilavinimą, kopija.
  3. Būsimo darbo vizija.
  4. Valstybinės kalbos mokėjimą (III kat.) patvirtinantis dokumentas (jeigu privalomas).
  5. Kiti savo nuožiūra parinkti dokumentai.Telefonas pasiteirauti (8 386) 72 560.
  6. Informacija apie įmonę bei priėmimo į darbą atrankos būdu tvarka paskelbta interneto svetainėje adresu www.visaginobustas.lt
  7. Atsakingas asmuo – personalo specialistė Valda Švecova.